Flere og flere børn og unge går med bekymringstanker og angst!

Angst hos børn og unge

 • Statistikken viser at angst hos børn og unge er stigende.
 • Statistikken viser, at specielt piger i alderen 16-24 år rammes af angst i forskellige former.

 

Min erfaring fra min hverdag med klienter, helt ned til førskolealderen, indikerer at angst eller bekymringstanker også fylder en del hos børn i 6-16 års-alderen.

 

Det kan vi vælge at tænke om hvad vi vil! Godt eller skidt? Bekymrende? Er det præstationssamfundet der fremkalder angst hos flere? Støtter vi som forældre vores børn på den bedste måde? Eller?

 

Måske kan vi finde trøst og håb i Kierkegaards tilgang til angsten:

 • at angsten bor i os alle
 • angsten ligger som en grundlæggende sitren (en slags summen) i ethvert menneske, som i visse perioder summer højere end ellers
 • at se angsten som et livsvilkår
 • at angsten gør dig opmærksom på at der er mange muligheder og valg at tage i livet, og at du har afgørende mulighed for at præge dit liv

 

Kierkegaards positive tilgang til angsten betyder ikke, at der ikke er en negativ del af angsten. Det er der for nogle, og her kan angsten fører til:

 • skam
 • fortvivlelse (opgive håbet, ikke turde se mulighederne eller måske en frysen fast)
 • dæmoni (besættelse, opleves som om en anden tager styringen)
 • frygt for at handle

Kierkegaard har denne filosofiske anskuelse om at angsten er et livsvilkår, at angstens rolle er ”at selvet banker på”, en slagt budbringer og beskyttelsesmekanisme, som vi kan handle ud fra. Kan vi gøre brug af det i vores præstationssamfund?

Angst typer

Generaliseret angst:

 • her opleves en tilstand der konstant udløser nervøsitet
 • en tilstand hvor der opstår bekymring fordi de unge er bekymret
 • bekymret for at der sker forældre eller andre nære relationer noget

 

Panikangst:

 • kan optræde pludselig og være af kortere eller længerevarende tid
 • anfaldene kan voldsomme og fysiske
 • kommer hyppigt (4 på en måned kan føre til at diagnosen angst gives)

 

Agorafobi:

 • undgåelse af 2 af nedenstående
 • større menneskemængder
 • offentlige steder
 • færden alene eller udenfor hjemmet

 

Social Angst:

 • frygt for at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed
 • frygt for at opføre sig pinligt

 

Enkelt fobi angst:

 • frygt for objekter/situationer f.eks. dyr, flyvning, blod, højder, lukkede rum, torden eller andet

 

Kan vi hjælpe børn og unge med angst?

 

JA!

 

Der er gode muligheder for at helbrede ift. de forskellige typer af angst.

Angst er ikke farligt. Vi kan tilegne den angstramte nye strategier og samtidig guide forældrene i at støtte det angstramte barn.

Vi kan afhjælpe, at den angstramte konstant føler, at han eller hun er til eksamen.

Det vigtige i behandlingen er, at vi som forældre, terapeuter eller primær-omsorgspersoner bygger bro gennem anerkendelse, og opbygger tryghed til at den angstramte tør vise sin sårbarhed. Det er også vigtigt vi træner de små skridt og presser kærligt i det tempo den enkelte kan magte. Det kræver tålmodighed og et forum hvor skam ikke fremkaldes.

 

Hvis du tænker:

 • Jeg har brug for hjælp til mig selv eller mit barn
 • Jeg er usikker på om jeg har angst? Eller om mit barn har?

 

Så kontakt mig for en uforpligtende snak omkring netop dine tanker eller book en forældresession hvor vi tuner ind på hvad er der af muligheder for netop dit barn – jeres familie.

 

Jeg arbejder ud fra en ikkedømmende, kærlig og anerkendende tilgang til det enkelt individ og med redskaber fra NLP’ens verden, Cool Kids og Chilled programmerne (manualbaseret angstprogram), den kognitive tilgang og ikke mindst i overensstemmelse med det enkelte individs behov for små eller store skridt.

 

Det skal ikke være en kamp at være til.

 

Kærligst

Bettina

Categories: Blog