Følesansen er en dejlig hjælp i hverdagen, når vi gerne vil skabe balance.

Den giver os mange beskeder om, hvad vi har brug for. Og vi ved fra forskning,

at berøring er utrolig vigtig for os som mennesker for at skabe god trivsel,

have et godt helbred og være glade.

 

Sanseøvelse med fjer

I skal bruge et fjer..

 

Tag nu fjeren og giv en fra din familie blid fjer-massage. Bevæg fjeren over den andens bare arme

og i ansigtet og stimuler følesansen. Den, der får fjermassagen skal nu beskrive, hvad der sker i kroppen.

Hvordan føles det? Hvad mærker du? Er det rart? Killer det? Er det ubehageligt? Husk at bytte, så begge får

en sanseoplevelse.

IMG_2695