MindYourChild udbyder børneyoga med elementer af mindfulness i skole- og institutionsregi.

Undervisningen tager udgangspunkt i børneyoga, hvor der primært arbejdes med sanserne, vejrtrækningen, kroppen og styrkelse af balancen ofte ud fra et tema. Herudover inddrages små lette teknikker og øvelser fra mindfulness i arbejdet med sindet og det at finde indre ro.

Hvis du ønsker yderligere information om indhold, forløb og pris, er du velkommen til at kontakte MindYourChild – Kontakt

Hvorfor børneyoga i skole- og institutionsregi og hvordan?

Hvorfor børneyoga i skole- og institutionsregi….

Vores skønne børn lever i en hverdag, hvor alting går i højeste gear, og der stilles høje og store krav fra alle sider. Vores børn skal lære meget og skulle nødig ende som små stressede individer i en al for ung alder.

Derfor tror MindYourChild på, at børneyoga i skole- og institutionsregi kan styrke børns krop og sind, hvilket vil være med til at øge børnenes indlæringsevne både mentalt og motorisk. Vi skal på et tidlig tidspunkt fylde vores børns redskabskasse med brugbare teknikker og øvelser, så de styrker deres mentale og motoriske udvikling samt finder ro og harmoni i hverdagen. MindYourChild tror på, at første hjælp er dobbelt hjælp, og derfor giver det god mening at starte allerede i børnehavealderen med børneyoga.

Det vil give en god ballast i forhold til alle de kompetencer børnene skal udvikle på deres videre færden i livet.

MindYourChild tror på, at børneyoga i skole- og institutionsregi vil have en positiv indvirkning på den ro, som pædagogerne og lærerne oplever på stuerne og i klasserne. Herudover vil børneyoga fører til at børn og unge:

 • udvikler deres motorik
 • udvikler deres balance og smidighed
 • udvikler samarbejdskompetencer
 • udvikler deres sociale- og følelsesmæssige kompetencer
 • lærer at acceptere hinanden med alt, hvad de hver især indeholder
 • lærer at slå autopiloten fra og reagere på deres følelser
 • lærer at være bevidst opmærksomme i nuet
 • får det godt i krop og sind
 • får det godt i samvær med andre

Børneyoga giver en sund og naturlig udvikling af barnet.

Motorik og yogalege træner balance, styrke, smidighed og koordination. Vi er fysiske, vi finder ro og afspænder, vi danser, vi har det sjovt – det hele går hånd i hånd i børnehøjde.

En workshop hvor fællesskab, tryghed, nærvær og tillid til hinanden er en del af vores timer sammen.

I børneyoga udvikles børnenes samarbejdskompetencer.

At se børn lykkedes med en samarbejdsøvelse er en af de største glæder man kan opleve.

Hvordan foregår børneyoga i skole- og institutionsregi…

Hos MindYourChild er det muligt at tilpasse børneyoga undervisningen ud fra forskellige fokus områder, som f.eks. samarbejde, sammenhold, sanser, motorik eller andre fokus områder. Fælles for alt undervisning er, at der arbejdes meget med kroppen i form af motorik og balance øvelser, vejrtrækning, sanserne og afspænding, da det er med til at skabe en ro og balance hos børn og unge.

Der vil i alle timerne indgå små lette teknikker, som kan bruges i andre sammenhænge. Der vil også indgå bevægelsesorienterede øvelser og afslutningsvis vil der være afslappende massage og afspænding i form af historiefortællinger, hvor dagens tema, sanser og åndedræt igen inddrages. Dette ofte ledsaget af meditativ musik.

Undervisningen tilpasses de forskellige alderstrin. Undervisningen foregår i tryghed og med en ro og glæde, og alle nyder det lille frirum midt på dagen.

Børneyoga i skole- og institutionsregi er praktisk og nemt, da det kan foregå enten i skole-/institutionstiden eller i SFO tiden på skolen eller i institutionen:

 • børneyoga i skole- og institutionstiden foregår via en aftale mellem skolen eller institutionen og MindYourChild. Dette forløb vil være betalt af skolen.
 • børneyoga i SFO tiden foregår på hold der bliver oprettet på dit barns skole for en konkret aldersgruppe – herefter tilmelder I jeres barn, og forløbet vil være ca. 10 gange. Dette forløb vil være forældrebetalt.
 • børneyoga kan også oprettes i institutionstiden som forældrebetalt hold.

Har du lyst til at vide mere om børneyoga i skole- og institutionsregi eller aftale et forløb på netop den skole eller institution I tilhører, så kontakt mig for nærmere aftale –  Kontakt

Benjamin, 8 år:

”Børneyoga kan gøre en dårlig dag god, fordi jeg bliver i godt humør” (her betyder dårlig dag, at der har været meget uro i klassen), jeg bliver glad og let indeni. Jeg slapper af helt ind i maven og finder min indre ro. Jeg kan bruge det hjemme, når jeg bliver bange for noget eller har brug for at slappe af”

Benjamins mor og far kan så fortælle følgende:
”Det er noteret i vores familiekalender, hvilke dage du kommer i klassen og Benjamin følger med i hvornår det er og glæder sig altid.
Inden forløbet startede, havde Benjamin svært ved at falde i søvn om aftenen og sov enormt dårligt om natten – han vågnede flere gange, hvor han hørte lyde og var urolig. Ofte måtte han ind til os, for at kunne falde i søvn igen. Allerede efter de første timer på skolen kunne vi mærke en markant forskel på søvnen – Benjamin faldt meget nemmere i søvn og vågner nu kun sjældent om natten.

Han har selv fortalt, at han trækker vejret helt ned i maven og finder sin indre ro, for så er det nemmere at falde i søvn.
Når Benjamin er blevet bange for noget (nyligt oplevet er fx en hveps eller en aktivitet i Disneyland, som han ellers havde glædet sig til), så reagerer han hurtigt panik-agtigt. I sådanne situationer forsøger vi, at sige til ham, at han skal slappe af og trække vejret helt ned i maven, fordi det er ord han selv har taget med sig fra skolen. Det hjælper rigtig meget på hans panik, at vi bruger ord han kender og vi behøver faktisk ikke sige meget mere, førend han selv slapper lidt af igen”