Sensitivitet er et karaktertræk

Ca. 15-20 % af alle børn er født med et nervesystem, som gør dem ekstra modtagelige

 for alle indtryk. De sensitive børn og unge er kendetegnet ved høj grad af påvirkelighed og modtagelighed i forhold til de omgivelser, de færdes i. At være særligt sensitiv er ikke en diagnose, men et personlighedstræk.

Hvad viser forskningen?

Forskning viser, at sensitivitet er arveligt og ligger i vores gener. Børnene har lange antenner og kan opleve andres følelser og behov stærkere, end de næsten oplever deres egne. De sensitive børn og unge er på hårdt arbejde for at bearbejde de mange sanseindtry

k, og de bliver nemt overstimuleret. Mange børn og unge oplever dette som et indre kaos, og som en følelse af ikke at være god nok.

Sensitive børn og unge er ofte so

cial samvittighedsfulde, begavede og kreative. Nogle er 

udadvendte sensitive, og søger tit hurtigt nye oplevelser og indtryk selvom de hurtigt for får meget. Nogle bliver også hyperaktive og får udadreagerende adfærd. Andre er indadvendte sensitive, som ofte

beskytter sig selv mod de mange indtryk ved at trække sig ind i sig selv. De virker stille og forsigtige og bliver nemt overset. Der opstår ofte rigtig mange tanker bag dette stille ydre.

Fælles kendetegn for særligt sensitivitet hos børn er, at de har et rigt indre liv og en høj følsomhed overfor blandt andet: 

  • Høje lyde
  • Lys
  • Smerte
  • Ændringer i hverdagen, skolen, børnehaven m.m.
  • Sult
  • Tidspres
  • Stemmer

Læs mere om kendetegnene ved de særligt sensitive børn her

Denne modtagelighed giver børn og unge fordele på en række områder. Fordelen ses når forældre, omgivelser og de miljøer børnene og de unge færdes i stimulerer deres positive kvaliteter. Så ses en styrkelse af børnene og de unge mennesker, og sensitiviteten kan udtrykke sig som en gave.

I omgivelser hvor børn og unge ikke er trygge, vil de være mere modtagelige overfor indtryk, kommentarer og forandringer og hurtigere blive overstimuleret. Det kan føre til en større afhængighed af forældre og andre betydningsfulde kontaktpersoner – personer som skaber tryghed og ro omkring barnet.

Opdag gaverne ved sensitivitet

Det er en kæmpe gave at lære dit sensitive barn eller unge menneske at kende, og forstå deres modtagelighed på en god og kærlig måde.

For at udnytte fordele og se sensitiviteten som en gave kan særligt sensitive børn og unge have stor glæde af at finde indre ro i hverdagen. Det kan være til stor gavn, at de lærer at forstå,  hvornår de bliver overstimuleret, og hvordan de tackler denne overstimulering.

Du kan ringe til mig på:

26 27 99 39

eller skrive til mig på mail:

info@mindyourchild.dk

Jeg kan træffes på telefonen de fleste hverdage mellem kl. 9 – 17, hvis jeg ikke har mulighed for at tage den, er du velkommen til at lægge en besked, og jeg ringer tilbage hurtigst muligt.